Купуване на акции на кредит

Купуването на акции на кредит се изразява в получаването на част от капитала от инвестиционната фирма. Заемът на обезопасителния капитал е стойността на акциите.
Да допуснем, че инвеститорът, който има на разположение заемна сметка, купува .100 акции по 20 лева за сумата 2.000 лева, като взема на заем 50% кредити от капитала от инвестиционната фирма. Инвестиционният влог на инвеститора е 1.000 лева. Да допуснем, че цената на акциите бързо ще се увеличава и инвеститорът ги продава по 3.000 лева. Инвеститорът изплаща на инвестиционната фирма взетите на заем 1.000 лева и състоянието на неговата сметка се увеличава до 2.000 лева.


Инвеститорът, опериращ със сметката в парична наличност, изплаща 2.000 лева и печели 1.000 лева, а именно 50%. Инвеститорът, опериращ със заемната сметка, изплаща 1.000 лева и печели 1.000 лева, а именно 100% (множител 2 към 1).
Да допуснем все пак, че цената на акциите спада и инвеститорът ги продава по 15 лева. Инвеститорът, опериращ със сметка в парична наличност губи 25%, а инвеститорът, който оперира със заемна сметка губи 50%. При спадане на цената на акцията до 10 лева, инвеститорът, който оперира със заемна сметка губи 100% от своя капитал.
По-горният пример отминава разходите за сделката, процента за заема (този процент е нисък поради това, че обезопасителният заем е стойността на акцията), а също така се отминават възможностите за управление от страна на фирмата, на .допълнителния капитален влог в случай на голямо спадане на цените на акциите.
Ако инвеститорът не е в състояние да депонира допълнителен капитал, държавните и борсовите разпоредби, а също и правилата на инвестиционната фирма принуждават маклера да продаде такова количество акции, които да осигурят стойността на заема. Старото инвестиционно правило NEVER ANSWER A MARGIN CALL съветва, да не се депонира допълнителен капитал, а да се продават акции, които носят загуба.